×

خطا

قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

نمونه کار ها

زمان متفاوت بودن رسیده....

مقالات

اعضا تیم آتلیه معماری زمان

سعیده پورنورعلی
سعیده پورنورعلیكارشناس ارشد مهندسی معماری
  • عضو سازمان نظام مهندسي استان مازندران
  • پايه ٣طراحي و نظارت معمارى
  • كارشناس ارشد مهندسي معماری
  • عضو هيات موسس و هيات مديره انجمن صنفي مهندسان معمار غرب مازندران
ساغر سردشتی
ساغر سردشتیكارشناس ارشد معماري داخلی
  • عضو سازمان نظام مهندسي استان مازندران
  • كارشناس مهندسي معماري
  • كارشناس ارشد معماري داخلي
  • عضو انجمن صنفي مهندسان معمار غرب مازندران

با ما در ارتباط باشید

تنکابن، ميدان ٧ تير، روبروی اداره آبياری، ساختمان اسدی، طبقه ١