×

خطا

قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

سمینار "فرآیند طراحی با رویکرد زمینه گرا" ، به همت كانون مهندسين چالوس، با حضور در جناب آقایان دکتر نیما مکاری (رتبه دوم در مراسم معمار جوان برتر خاورمیانه در سال 2015) وعلیرضا مشهدی میرزا (جایزه جهانی معماری شیکاگو در سال 2014 و منتخب جایزه جهانی 2014 موسسه جهانی آجر انگلستان) در تاریخ 24 آذر سال 95