×

خطا

قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

١٤در تاریخ اسفند سال١٣٩٥ 

کارگاه علمی و آموزشی تحت عنوان (درک و فهم زیبایی شناسی در مبانی احجام)، به تدریس جناب آقاي اشکان سپهر، توسط انجمن معماری و شهرسازی دانشگاه شمال آمل با همکاری آتلیه معمای زمان و گروه معماران حلما برگزار گردید.